Dispense-Rite Logo

Eriez | Authority in Separation Technologies

轮胎回收设施的设备

用艺利磁选设备从破碎轮胎中回收含铁轮胎钢丝。

箱式滚筒磁选机

  • 选择搅拌场可提供更清洁的黑色金属;而选择径向场则能实现最大回收率
  • 铝制侧裙板凸缘
  • 重型密封或可润滑轴承
  • 有陶瓷、稀土或铝镍钴合金型号供选择

振动给料机

  • 高容量、散装材料给料机
  • 薄型、紧凑的设计
  • 进料快
  • 优异的振动隔离
X
 
艺利
总部 | 2200 Asbury Road | Erie, PA 16506
814.835.6000 | 800.345.4946